DE ROERDOMP

 

De Roerdomp is een prachtige natuurgebied op de grens van Halfweg en Amsterdam in de westpunt van de Tuinen van West.

Het is een bijna 12 ha groot waterrijk gebied dat zich door natuurlijke successie moet ontwikkelen tot een waardevol natuurgebied met een gevarieerd biotoop van water, rietlanden en bos/struweel.

 

Omwonenden, belangstellenden en natuurliefhebbers

kunnen helpen bij het beheer van dit gebied.

 

Wil je meehelpen?

 Elke eerste zaterdag* van de maand

ongeveer 2 uurtjes zwerfvuil rapen in en rond De Roerdomp.

We beginnen om 9.30 uur vanaf de dierenkliniek Stad & Land aan de

Tom Schreursweg 102 (vlakbij Halfweg).

Handschoenen, grijpers en vuilniszakken liggen klaar.

 

 

 

Foto's van een werkdag.