DE ROERDOMP

 

De Roerdomp is een prachtige natuurgebied op de grens van Halfweg en Amsterdam in de westpunt van de Tuinen van West.

Het is een bijna 12 ha groot waterrijk gebied dat zich door natuurlijke successie moet ontwikkelen tot een waardevol natuurgebied met een gevarieerd biotoop van water, rietlanden en bos/struweel.

 

Omwonenden, belangstellenden en natuurliefhebbers

kunnen helpen bij het beheer van dit gebied.

 

Wil je meehelpen?

 Elke eerste zaterdag* van de maand

ongeveer 2 uurtjes zwerfvuil rapen in en rond De Roerdomp.

We beginnen om 10 uur vanaf de dierenkliniek Stad & Land aan de

Tom Schreursweg 102 (vlakbij Halfweg).

Handschoenen, grijpers en vuilniszakken liggen klaar.

*N.B. In plaats van 7 maart 2020 gaan we

op 29 februari 2020 (schrikkeldag) zwerfvuil ruimen.

 

Wil je meehelpen met het rooien van boompjes?

Op zaterdag 28 maart 2020 is onze jaarlijkse snoeidag.

Geef je op per e-mail jan@roerdomp-amsterdam.nl

 

 

Foto's van een werkdag.